Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

Khan Mobi rèn luyện luân hồi

Tiếp tục chuẩn bị tốt nhất cho các trang bị, vũ khí của các tướng sỹ, Khan Mobi tiến hành đưa ra sự kiện “Rèn luyện luân hồi” với nội dung như sau:

Thời gian: Bắt đầu từ 16h00 ngày 01/08 đến 14h00 ngày 08/08/2013
Nội dung:
 
Tại NPC Hỏa Điểu Nhỏ nhận nhiệm vụ “Rèn Luyện Luân Hồi” mỗi ngày, sau khi hoàn thành 1 lượt luân hồi đài sẽ được chọn 1 trong 2 thẻ phó bản:trang bị hoặc luân hồi đài để có thể tiếp tục thưởng ngoạn.
Chúc các anh hùng luyện trang bị thành công.