Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Hướng dẫn làm nhiệm vụ tân thủ trong game Minh chủ võ lâm

Đầu tiên khi đăng nhập vào game sẽ nhận nhiệm vụ từ “sư phụ” tại khu vực tân thủ.

hd1
Sau đó đi theo chỉ dẫn ra map phụ đánh quái
hd2
Làm xong nhiệm vụ thì quay trở lại gặp “sư phụ”
hd3
Sau đó nhận nhiệm vụ CHAT thử lần đầu trên kênh thế giới
Làm theo chỉ dẫn
hd4
Hoặc sử dụng phím tắt
hd5
Cuối cùng là cưỡi phượng hoàng để bay ra khỏi map tân thủ
hd6
Bắt đầu bôn tẩu giang hồ !
Lưu ý:
Với các bạn định chuyển sang nhân vật khác nhưng bị thông báo vẫn còn nhân vật kẹt bên trong thì giải quyết bằng cách sau:
Do lúc thoát nhân vật trước các bạn đã không thoát theo trình tự:
hd7
Vậy nên nếu đổi nhân vật các bạn nên đăng nhập vào nhân vật cũ và thoát theo thao tác trên.
Hệ thống>thoát