Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Thiên địa quyết “chuỗi event bé khỏe bé trâu cho lv 40 -59″


Đối tượng Tham Gia:

-Tất cả các gamer TDQ lv từ 40>59
32369_GifTailor_0020
Thời Gian:
12h ngày 9/5 đến hết ngày 14/5
Nội Dung:
-Tất cả các bạn hãy train ở map lv40> lv59, chụp lại tấm hình dame cao nhất và post lên forum thiên địa quyết.
Top 10 những bạn dame cao nhất sẽ được  tặng  200 điểm danh vọng.
Hình thức:
Các bạn đăng ký theo mẫu sau:
Tên nhân vật:
Môn phái:
Level:
Map train:
Ảnh chụp:
Số dame:
Cam kết chấp hành qui định của diễn đàn và event
6693285e9f7e1f300fdea51119f75016_55483095.capture